We passen verschillende methoden en technieken toe

Informatieanalyse doen we het liefst met UML. Gebruikt uw organisatie andere methoden – zoals RUP, ISAC of Yourdon/SASD –  dan sluiten wij daar uiteraard op aan. Voor het uitvoeren van procesanalyses maken we graag gebruik van BPMN. Informatiearchitecturen zetten wij bij voorkeur op met TOGAF of Archimate. We hebben overigens ook een eigen referentieraamwerk voor ICT architectuur (mede) ontwikkeld, genaamd UP-Wards®,

We gebruiken de juiste tools

Bij voorkeur Enterprise Architect, Bizagi en/of Casewise. Hiermee kunnen we onze activiteiten optimaal ondersteunen en gedegen documentatie voor uw medewerkers opleveren. We kiezen de tool die het beste geschikt is voor een bepaald type modellering: zo is Enterprise Architect erg sterk in de ondersteuning van UML. Bizagi daarentegen is vooral geschikt om BPMN modellen te maken. Casewise richt zich meer op architectuurmodellering.