We passen verschillende methoden en technieken toe

Zo doen we informatieanalyse het liefst met UML. Gebruikt uw organisatie andere methoden – zoals RUP, ISAC of Yourdon/SASD –  dan sluiten wij daar uiteraard op aan. Voor het uitvoeren van procesanalyses maken we graag gebruik van BPM(N) en iInformatiearchitecturen zetten wij bij voorkeur op met TOGAF of Archimate. We hebben ook een eigen referentieraamwerk voor ICT architectuur (mede) ontwikkeld, genaamd UP-Wards®,

We gebruiken de juiste tools

Zo maken we het liefst gebruik van Enterprise Architect, Bizagi of Casewise. Hiermee kunnen we onze activiteiten ondersteunen en gedegen documentatie voor uw medewerkers opleveren. We kiezen de tool die het beste geschikt is voor een bepaald type modellering: zo is Enterprise Architect erg sterk in de ondersteuning van UML, is Bizagi vooral geschikt om BPMN modellen te maken en richt Casewise zich meer op architectuurmodellering.