We passen verschillende methoden en technieken toe

Informatieanalyse en requirements engineering doen we het liefst met UML. Gebruikt uw organisatie een andere methode – zoals ORM, ISAC of Yourdon/SASD –  dan sluiten wij daar uiteraard op aan. Voor het uitvoeren van procesanalyses maken we graag gebruik van BPM(N). Informatiearchitecturen zetten wij bij voorkeur op met TOGAF of Archimate. We hebben ook een eigen referentieraamwerk voor IV architectuur ontwikkeld, genaamd kulani.

We gebruiken de juiste tools

Bij voorkeur Enterprise Architect, Bizagi en/of Casewise. Hiermee kunnen we onze activiteiten optimaal ondersteunen en gedegen documentatie voor uw medewerkers opleveren. We gebruiken de tool die het beste past bij de gekozen methode: zo is Enterprise Architect sterk in de ondersteuning van UML. Bizagi daarentegen is vooral geschikt om BPMN modellen te maken. Casewise richt zich meer op architectuurmodellering.