We leveren de juiste kennis en expertise

Of we nu een informatieanalyse uitvoeren, processen doorlichten en optimaliseren of een informatiearchitectuur opzetten: altijd gaan we op zoek naar de meest eenvoudige maar vooral effectieve oplossing. We zijn creatief maar vastberaden en combineren theoretische modellen met praktische hulpmiddelen en moderne technieken. We streven naar tastbare resultaten zonder daarbij de menselijke en sociale aspecten van ICT uit het oog te verliezen.

We stellen de behoeften van de organisatie en eindgebruiker centraal

Het creëren van betrokkenheid binnen de gebruikersorganisatie is voor ons een cruciale factor voor succes. We zetten daartoe hulpmiddelen in als creatieve breinstormen, interactieve sessies, gebruikersverhalen vertellen, spelenderwijs informeren en intuïtief modelleren. Ons ultieme doel is de eisen en wensen van gebruikers te vertalen in duidelijke, eenvoudige en realiseerbare ontwerpen en modellen. We brengen een unieke mix van zachte competenties en harde kennis in, waardoor we een waardevol scharnierpunt vormen tussen business en ICT.

Informatieprofessionals 3.0

In oktober 2018 opperde het KNVI de term “smart humanity” om een nieuw soort samenleving te duiden: een samenleving waarin bij digitalisering het welzijn van de mens voorop staat. Enerzijds om burgers vertrouwd te laten blijven met de immer evoluerende informatiemaatschappij en anderzijds omdat zij moeten kunnen vertrouwen op een samenleving waarin ICT ontelbare functies vervult (bron: AGConnect, oktober 2018).

Een nieuwe, verbeterde versie van de informatieprofessional speelt hierbij een cruciale rol. Deze rol past ons als een maatpak. Wij zien onszelf dan ook als informatieprofessionals 3.0.